UtbildningarVÅRA KURSER 2023

Godkänd Biodlare onlinekurs - 7 mars 2023

Biodlingskurs
Bild biodlingskurs

Kursstart 19/1 - HässleholmBIODLING GRUNDKURS

Lär dig grunderna för att sköta bin. Vi genomför både teori och praktiskt arbete i bigård. En kurs i biodling där man få kunskap att tar hand om egna bisamhällen.

Bild biodlingskurs

Kursstart 26/1 - LundGRUNDKURS BIODLING

Lär dig grunderna för att sköta bin i teori och praxis. En kurs, där vi jobbar med bisamhälle, samtidigt, som vi går igenom olika moment i biskötseln.

Bikupor kyrkan

Kursstart 17/1 2023 - MalmöGODKÄND BIODLARE

Som godkänd biodlare få du tillstånd att flytta bisamhällen, bibostäder och biodlingsredskap mellan ut- och hembigårdar under en bestämd tidsperiod enligt 7 § och godkännande från Bitillsynsman.

Godkänd biodlare

Kursstart 7 mars 2023 - onlinekursGODKÄND BIODLARE

Som godkänd biodlare få du tillstånd att flytta bisamhällen, bibostäder och biodlingsredskap mellan ut- och hembigårdar under en bestämd tidsperiod enligt 7 § och godkännande från Bitillsynsman.

Bild Drottningodlin

Sommaren 2023DROTTNINGODLING

Kursen riktar sig till erfarna biodlare, som vill lära sig odlar egna drottningar. Under kursen lär vi oss alla moment för drottningodling i teori och praxis i bigården.