Biodling för nybörjareVÅRA KURSER 2021

Godkänd Biodlare 21/4 - Distans
Nybörjarkurs 24/4 - Lund
Dagskurs 3/7 - Hässleholm
Drottningodling 20/5 - Lund
Drottningodling 4/6 - Hässleholm
Biodlingskurs
Godkänd biodlare

Kursstart 21/4 - DistansGODKÄND BIODLARE

Som godkänd biodlare få du tillstånd att flytta bisamhällen, bibostäder och biodlingsredskap mellan ut- och hembigårdar under en bestämd tidsperiod enligt 7 § och godkännande från Bitillsynsman.

Bild biodlingskurs

Kursstart 24/4 - LundNYBÖRJARKURS

Lär dig grunderna för att sköta bin i teori och praxis. En kurs, där vi jobbar med bisamhälle, samtidigt, som vi går igenom olika moment i biskötseln.

Bild biodlingskurs

Dagskurs 3/7 - HässleholmBIODLING GRUNDKURS

Lär dig grunderna för att sköta bin. Vi genomför både teori och praktiskt arbete i bigård. En dagskurs i biodling där man få kunskap att tar hand om egna bisamhälle.

Bild Drottningodlin

Lund (20/5), Hässleholm (4/6)DROTTNINGODLING

Kursen riktar sig till erfarna biodlare, som vill lära sig odlar egna drottningar. Under kursen lär vi oss alla moment för drottningodling i teori och praxis i bigården.