Kurs drottningodling

januari 4, 2021by admin

Drottningodling kurs 2023

1. Kurstillfälle: Teorikväll, genomgång av odlingstekniken
Information om, biavel och biodling, urvalskriterium, olika metoder, cellbyggarsamhälle och omlarvning, drottningcellernas omhändertagande, parningssamhällen, drottningtillsättning

2. Kurstillfälle: Start av drottningodlingen
Information om Snabbkokare och omlarvning, förberedelse av cellbyggarsamhälle, val av larver.

3. Kurstillfälle: Drottningceller och / eller nykläckta drottningar
Parnings-kupor/kassetter, Användning och hantering av parningskupor, parning i avläggare, tillsättning drottningcell alt. nykläckt  drottning

4. Kurstillfälle: Kontroll av parningsresultat
Kontroll av drottningarnas äggläggning, bedömning av drottningar, transport av drottningar, drottningbyte, drottningbur

Kostnader: 650 kr
Drottningar kan köpas efter kursen och tillgång.
Begränsat antal platser till max 7 deltagare.

Planerade kurskvällar: 4 tillfälle

Intresseanmälan