KURS DROTTNINGODLING

november 4, 2019by admin
https://lundahonung.se/wp-content/uploads/2019/11/1-IMG_6702.jpg

Drottningodling kurs 2020

Teorikväll, genomgång av odlingstekniken
Tisdag –  juni – kl 18-21

Information om, biavel och biodling, utvalskriterie, olika metoder, cellbyggarsamhälle och omlarvning, drottningcellernas omhändertagande, parningssamhällen, drottningtillsättning

Start av drottningodlingen
Söndag –  juni kl 14-16

Information om Snabbkokare och omlarvning, förberedelse av cellbyggarsamhälle, val av larver.

Drottningceller och / eller nykläckta drottningar
Fredag –  juni  kl 16-18

Parnings-kupor/kassetter, Användning och hanteringa av parningskupor, parning i avläggare, tillsättning drottningcell alt. nykläckt  drottning

Kontroll av parningsresultat
Fredag –  juli kl 16-18

Kontroll av drottningarnas äggläggning, bedömning av drottningar, transport av drottningar, drottningbyte, drottningbur

Kursavgift: 650 kr

Kursen ge information hur man odlar drottningar och visa hur olika moment genomförs. Deltagarna få tipps och se alla praktiska moment. Egna drottningodling kan odlas parallet i egen bigård.
Larver och material kan ordnas genom oss.
Drottningar kan köpas efter kursen efter tillgång.
Begränsat antal platser till max 10 deltagare.

Intressanmälan