GRUNDKURS BIODLING I LUND

juli 11, 2024by admin

Biodlingskurs för nybörjare

Trä 1: 3 oktober
Introduktion och presentation, biodling som hobby, binas anatomi och olika biraser, pollinering, dragväxter och biprodukter

Trä
2: 10 oktober
Biodlingsmaterial, kuptyper, nybörjarpaket
Bisamhälles individer, utveckling och levnadsförlopp, binas språk.

Trä 3: 19 oktober
Bisamhälles utveckling under årets lopp och biodlarens ingrepp

Trä 4: 24 oktober
Sommararbete i bisamhälle, skattning av honung och honungshantering, lagring, regler,

Trä 5: 7 november
Bisamhällets utveckling under höst och invintring, hantering av svärm och avläggare

Träff 6: 14 november
Bisjukdomar och bekämpning, vaxhantering, lagar och regler

Träff 7:  Visning i bigården efter överenskommelse.

I kursen använder vi boken ”Bin till nytta och nöje” av Carl Otto Mattson.

Kursinformation

Kursledare: Mathis Kögel Tel 0735 548096; anmälningar till mathis@honung.info

Kursavgift: 1 650 kr

Mötesplatser: Bigård vid St. Hans Backar i Lund och samarbete med Studieförbundet vuxenskola på Glimmervägen 6, 224 78 Lund
Kursträff är torsdagar kl 18:30 -20:30.

Kursstart kan senareläggas om för få deltagare är anmälda, kallelse till första träffen kommer via epost.

Kursen ordnas i samarbete med Studieförbundet Vuxenskola i Lund.

https://i0.wp.com/lundahonung.se/wp-content/uploads/2021/01/Logga-SV-svart.png?fit=640%2C198&ssl=1

Intressanmälan