KURS BIODLING 2021 I LUND

januari 4, 2021by admin
https://i0.wp.com/lundahonung.se/wp-content/uploads/2018/11/Fotolia_100695864_Subscription_Monthly_M.jpg?fit=1200%2C801&ssl=1

Biodlingskurs 2021

Trä 1: 24 april
Introduktion och presentation, biodling som hobby, binas anatomi och olika biraser, pollinering, dragväxter och biprodukter
Praktiska moment: Visning av utrustning och olika bikupor

Trä 2: 22 maj
Bisamhälles individer, utveckling och levnadsförlopp, binas språk,
Praktiska moment: Visning av bisamhälle och hantering i bikupan.

Trä 3: 19 juni
Bisamhälles utveckling och biodlarens ingrepp under året.
Praktiska moment:  start med ett eget bisamhälle

Trä 4: 14 augusti
Bisamhälles utveckling och biodlarens ingrepp under året.
Praktiska moment: kontrollera utveckling i bisamhälle

Trä 5: 11 september
Bisamhällets utveckling under höst och invintring
Bisjukdomar och bekämpning och behandlingar, lagar och regler
Praktiska moment: flytt av bisamhälle till egen uppställningsplats

Träff 6: 23 oktober
Honungshantering, utrustning och livsmedelsregler
Praktiska moment: visning av vår honungsproduktion och anläggning

I kursen använder vi boken ”Bin till nytta och nöje” av Carl Otto Mattson. Kan köpas på kursen för 295 kr.

Kursledare: Mathis Kögel Tel 0735 548096; anmälningar till mathis@honung.info

Kursavgift: 1 350 kr vuxen,

Mötesplatser: Bigård vid St. Hans Backar i Lund och samarbete med Studieförbundet vuxenskola på Glimmervägen 6, 224 78 Lund, Sista kurstillfälle i Hässleholm.
Kursträff är lördagarna kl 9-12.

Kursstart kan senareläggas om för få deltagare är anmälda, kallelse till första träffen kommer via epost. Ett bisamhälle hyrs under kurstillfälle och kan man ta över efter kursen. Kostnader är 1900 kr exklusiv bihus/bikupa.

Kursen ordnas i samarbete med Studieförbundet Vuxenskola i Lund.

https://i1.wp.com/lundahonung.se/wp-content/uploads/2021/01/Logga-SV-svart.png?fit=640%2C198&ssl=1

Intressanmälan