KURS BIODLING 2020 FÖR BARN

november 3, 2019by admin

Biodlingskurs 2020

Trä 1: 29 februari
Introduktion och presentation, biodling som hobby, binas anatomi och olika biraser, pollinering, dragväxter och biprodukter
Praktiska moment: Visning av utrustning

Trä 2: 7 mars
Bisamhälles individer, utveckling och levnadsförlopp, binas språk,
Praktiska moment: Visning av olika bikupor

Trä 3: 14 mars
Bisamhälles utveckling under årslopp och biodlarens ingrepp under årslopp
Praktiska moment:  tråda vaxramar

Trä 4: 21 mars
Sommararbete i bisamhälle, skattning av honung och honungshantering, lagring, regler,
Praktiska moment: honungssmakprov

Trä 5: 28 mars
Bisamhällets utveckling under höst och invintring
Hantering av svärm och avläggare
Bisjukdomar och bekämpning, vaxhantering,
lagar och regler
Praktiska moment: Behandling av sjukdomar

Träff 6: 9 maj
Visning i bigården i Lund eller Hässleholm
efter överenskommelse i kursen.

I kursen använder vi boken ”Min första år som biodlare” och ”Boken om Biodling” från Sveriges biodlarnas riksförbund (SBR)  www.biodlarna.se

Kursledare: Mathis Kögel Tel 0735 548096; anmälningar till mathis@honung.info

Kursavgift: 1 250 kr vuxen, 350 kr barn,

Lokaler:
Studieförbundet Vuxenskola,  Glimmervägen 6, 224 78 Lund.
Kursträff är lördagarna kl 9 -12.
kl 9-10 undervisning, fika, kl 10:15-11 undervisning, kl 11-12 praktiska övningar

Kursstart kan senareläggas om för få deltagare är anmälda, kallelse till första träffen kommer via epost. Efter tillgång kan bisamhälle köpas under juni.

Intressanmälan