BIPOLLEN

Svensk pollen från våra blommor.

Bipollen är en av naturens mest kraftfulla livsmedel – och dessutom fantastiskt vackert! Man bedömer att honungsbinas insamlade pollen innehåller i princip alla de enzymer och coenzymer som kroppen behöver. Bipollen används som tillskott, sötning och som dekoration på bakverk. Pollenkornen, som är egentligen är klumpar av hanfröer från de växter som blivit besökta av biet, innehåller ett fantastiskt spektra av näringsämnen. Förutom 22 olika aminosyror påträffas i pollenet också de flesta vitaminer, många enzymer och flavonoider och åtskilliga mineraler.

Skörd:  Bipollen skördas av biodlaren genom pollenfällor, där bina går igenom och lämnar pollen i uppsamlingsburar. Efter det blir det fryst och torkat med 40 grader. Så bibehålls alla viktiga ämnen.  

Innehåll:  Bipollen innehåller 28 viktiga aminosyror varav nio som kroppen inte själv kan producera.

130 g
165 kr
Bibollen