Biodling för nybörjareGRUNDKURS I BIODLING

Lundahonung

KURS 2019

Vill du vara med och se hur det fungera i ett bisamhälle och vad det finns mer än honung i bikupan, så anmäl din till en biodlingskurs för nybörjare och lär dig allt om bi och honung, så att du kan starta din egen biodling.

Träff 1: 16 februari
Introduktion och presentation – syfte med kursen
Organisation i Sverige. lokala biodlarförening
Biodling som hobby (tidsbehov, utrymmesbehov, kostnadsbehov, )
Biodlingsredskap: olika bikupor och utrustning

Träff 2: 2 mars
Binas biologie och anatomi, bisamhälles individer,  utveckling och levnadsförlopp, utveckling i bisamhälla, binas språk, allergiska symtom

Träff 3: 16 mars
Bisamhälles utveckling under årslopp och biodlarens ingrepp, våruntersökning,
Uppställningsplats, viktiga dragväxter, regler och myndigheter

Träff 4: 30 mars
Bisamhällets utveckling under sommaren,
Honungshantering, skattning, lagring, biprodukter,

Träff 5: 13 april
Bisamhällets utveckling under höst,
Bisjukdomar och bekämpning, vaxhantering,
Bitillsyn och regler

Träff 6: 27 april
Bigårdsbesök, tema avläggare och drottningstillsättning
Pratisk moment i bigården: genomgång i bikupan

Information

I kursen använder vi boken ”Min första år som biodlare” och ”Boken om Biodling” från Sveriges biodlarnas riksförbund (SBR)  www.biodlarna.se

Kursledare: Mathis Kögel Tel 0735 548096; amälningar till mathis@honung.info

Kursavgift: 1 250 kr

Lokaler:
Sandgatan 14a och i bigård på Sliparebackan i Lund
Kursträff är lördagarna kl 9 -12.

Kursstart kan senareläggas om för få deltagare är anmälda, kallelse till första träffen kommer via epost. Efter tillgång kan bisamhälle köpas under juni.

INTRESSANMÄLAN

Vi skickar mer information angående kurs och betalningsavgifter efter intressanmälan.