BIODLINGSKURS HÄSSLEHOLM

december 8, 2021by admin

Biodlingskurs 2024 – Hässleholm

Trä 1:   januari
Introduktion och presentation, biodling som hobby, binas anatomi och olika biraser, pollinering, dragväxter och biprodukter
Praktiska moment: Visning av utrustning och olika bikupor

Trä 2:  februari
Bisamhälles individer, utveckling och levnadsförlopp, binas språk,
Praktiska moment: Visning av bisamhälle och hantering i bikupan.

Trä 3:  februari
Bisamhälles utveckling och biodlarens ingrepp under året.
Praktiska moment:  start med ett eget bisamhälle

Trä 4:  mars
Bisamhälles utveckling och biodlarens ingrepp under året.
Praktiska moment: kontrollera utveckling i bisamhälle

Trä 5:  mars
Bisamhällets utveckling under höst och invintring
Bisjukdomar och bekämpning och behandlingar, lagar och regler
Praktiska moment: flytt av bisamhälle till egen uppställningsplats

Träff 6:  mars
Honungshantering, utrustning och livsmedelsregler
Praktiska moment: visning av vår honungsproduktion och anläggning

I kursen använder vi boken ”Bin till nytta och nöje” av Carl Otto Mattson. Kan köpas på kursen för 295 kr.

Kursinformation

Kursledare: Mathis Kögel Tel 0735 548096; anmälningar till mathis@honung.info

Kursavgift: 950 kr

Mötesplatser: Hässleholm
Kurstider: 18:30-20:15

Kursstart kan senareläggas om för få deltagare är anmälda, kallelse till första träffen kommer via epost.

Intressanmälan