Buckfast drottning avelsdrottning

VI ERBJUDER

* Drottningar
* Paketbin
* Avläggare
* Bisamhälle

Bidrottning

BuckfastDROTTNINGAR

Drottningar levereras mellan maj och september. De är friparade på egen parningsplats. Vi har egen avelsarbete i samarbete med föreningen Svensk Buckfast.

Paketbin

BisamhällePAKETBIN

Paketbin passar alla rammått och alla typ av kupor. De installeras i egen kupmaterial och passar bra för uppstablingskuror, toplistkupor och flowhive. Bästa tid för pakebin är från vecka 25 fram till vecka 31.

avläggare

BisamhälleAVLÄGGARE

Avläggare i valfritt ramformat. Avläggare bildas under juni / juli / augusti. Man lämnar sin egen kupmaterial, vi installera avläggaren och efter ca 2 veckor flytta man avläggaren till sin egen bigård. Det ingår bin, årets buckfastdrottning, men ingen kupmaterial.
Andelsbiodling

BisamhälleÖVERVINTRAD BISAMHÄLLE

Bisamhälle bildades året innan under sommaren och höst med ny Buckfastdrottning och är invintrat med Bifor. Ramformat är Dadant. Leverans i början av maj.

Boka inför saisongen.Beställ dina bin/drottningar!

Totalkr