ANDELSHONUNG

Vara med och rädda bina!
Kögels biodling, Lundahonung

Vad är andelshonung?DIN EGEN HONUNG

Köp in dig i en bikupa och få färsk honung i sommar. Andelsodlingar är ett koncept som växer i Sverige och för oss blir 2020 det fjärde år med Andelsbiodling. Nu kan du vara med och äger skörden av ett bisamhälle i Lund, Hörby eller Hässleholm. Ett samhälle är 10 andelar. En andel kostar 550 kr och medelskörden per andel kan blir mellan 2-5 kg honung. En andel motsvara en mängd från ca 5000 bin.

BiodlareMATHIS KÖGEL

https://lundahonung.se/wp-content/uploads/2018/11/1-file-032.jpg

SOM ANDELSÄGARE BIDRAR DU:

till en större mångfald pollinerande insekter och en grönare Lund som hjälper till ett bättre ökosystem och bättre frukt och grönsaksskördar.

SOM ANDELSÄGARE FÅ DU:

hela honungsskörden under 2020 (delas genom andelsägarna), en andelsbevis, regelbunden uppdatering genom nyhetsbrev om utveckling i bisamhälle och information om biodling.

Hur fungera det?VILLKOR

  • Avtalet gäller för honungsskörd under kalenderåret 2020
  • Avtal kan ingås fram till 31 mars 2020. Senare kan man inte köpa andelar, eftersom bina då redan har börjat med yngel- och honungsproduktion.
  • Biodlingsföretag och andelsägare delar på risken (t.ex. mindre skörd på grund av mindre blomning eller dålig väder, sjukdomar i samhället, skadegörelse)
  • Företaget betalar skatt för honungen
  • Kostnader för förpackningar ingår
  • Honung kan hämtas i Lund eller Hässleholm under septembermånad, fraktkostnader tillkommer vid försändelse

Det finns olika risker och hot för bisamhälle och skörden kan inte garanteras. Det kan blir dålig väder eller bisamhälle kan blir sjuk och då behöver bina sin honung själv och vi får en mindre skörd eller ingen.

ANDELSBIGÅRDAR

Norra Lund
550 kr
Norra Lund
Bina flyggert till trädgårdar och grönområda på St hans backar och honungen kommer från trädgårds- och ängblommor.
Lundahonung - bigård hässleholm
550kr
Andel Hässleholm
Bina flygger i en skogsområde och honung kommer från hallon och ljung.
Lundhonung, andelsbiodling
550 kr
Andel Hörby Vidablick
Bigården stå norr om Hässleholm nära i en skogsområde med ljung i härheten.
Andelshonung, Lundhonung
550 kr
Andel Lund-Rögle
Bigården är placerad vid Rögle dammar i utkanten av Naturskyddsområden Skrylle.
Andelsbiodling, andelshonung
550 kr
Andel Lund-Öster
Bigården är placerad i Linero previd åkermark med odling av raps och solrosor.